INFORMASJON OM DATABEHANDLING

Hvor lenge vil personopplysninger behandles

5 År

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt

Informasjon om hvilken organisasjon/firma/privat aktør som deltar i undersøkelsen, e-postadresse, navn (valgfritt – må fylles inn av deltakter), telefunnummer (valgfritt – må fylles inn av deltaker), opplysninger fylt inn i skjema.

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt

Ingen sensitiv data.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Behandlingen er basert på respondentens samtykke.

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger

Prosjektteamet i Capitano AS.