INFORMASJON OM DATABEHANDLING

Hvor lenge vil personopplysninger behandles

5 År

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt

Kontaktinformasjon som e-post og navn er valgfritt om man vil oppgi. Denne informasjonen brukes kun for å trekke ut en vinner av premie levert av Harstad Havn KF. Besvarelser hvor e-post og navn er oppgitt vil heller ikke knyttes opp mot innsendt undersøkelse, din anonymitet er vår garanti.

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt

Ingen sensitiv data.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Behandlingen er basert på respondentens samtykke.

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger

Prosjektteamet i Capitano AS.