INFORMASJON OM DATABEHANDLING

Hvor lenge vil personopplysninger behandles

5 År (ingen personopplysninger lagres i denne undersøkelsen).

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt

Ingen personopplysninger blir samlet inn i dette skjema.

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt

Ingen sensitiv data.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Behandlingen er basert på respondentens samtykke.

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger

Prosjektteamet i Capitano AS.