Capitano AS

Capitano AS er et mindre selskap med kontor i Harstad. Noe vi gjerne jobber med er konsulenttjenester innen shipping, utleie av maritimt personell og digitale tjenester. Vi har en egen avdeling som driver med landsdekkende dronetjenester.

Telefon: 400 44 33 2

Epost: post@capitano.no

Adresse: Livegen 15, 9411 Harstad

Org. nr: 917 733 988

www.capitano.no

www.dronepilotene.no